Artikel in het FD: Als het pensioenstelsel moet blijven voortbestaan, is innovatie noodzakelijk

2/15/2017 12:00:00 AM

In de februari versie van het am: staat een artikel van Hans van Meerten en Thomas Vermeire. 

‘Als het pensioenstelsel moet blijven voortbestaan, is innovatie noodzakelijk’

Anno 2017 kan een pensioendeelnemer beschikken over een persoonlijke pensioenwebsite, een MijnOmgeving met digitale stukken en een pensioenplanner. Oplossingen die hoge investeringen vergen van pensioenuitvoerders, maar normaal zijn voor diegenen die nadenken over de toekomst van ons pensioenstelsel. Deze oplossingen passen binnen de ‘wet verbeterde premieregeling’. Het kapitaal dat in deze regeling wordt opgebouwd, hoeft niet meer op de pensioendatum in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Hiervoor is in Nederland een noviteit geïntroduceerd: een variabel pensioen. Dit biedt kansen om deelnemers integraal ondersteuning te bieden op het financiële vraagstuk. Want dat is dringend nodig. Lees verder...


Terug naar overzicht