Koppeling Figlo Platform met het Fondsenplatform van NNEK

Koppeling Figlo Platform met het Fondsenplatform van NNEK

Deze video toont hoe de koppeling met het Fondsenplatform kan worden ingericht en gebruikt.